“You Had to Be There…” | Spatial Explorations in Embodied Storytelling | with Anastasia McCammon

Leave a comment

Συνέντευξη με Αναστασία Προκόπη Τάκη + Αναστασία Mccammon

Followed by English translation*

Το σώμα καθορίζει τη μνήμη ή η μνήμη καθοδηγεί το σώμα;

Εξαρτάται. Η μνήμη και το σώμα κατέχουν μεγάλο ρόλο στη ζωή, συνδεδεμένα αλλά και ανεξάρτητα για τον καθένα. Κάποτε η μνήμη ξεφεύγει από το σώμα, μένει άθικτη, άλλες φορές μας βρίσκει με την πιο απλή αίσθηση. Επίσης, η μνήμη έχει την ικανότητα να ξεφύγει που το μοναχικό κορμί, να πετάξει σε άλλα σώματα και να ξεπεράσει ή να μετακινήσει τον χρόνο. Από παιδικά παραμύθια ως οικογενειακές γενεαλογίες ή εθνικές ιστορίες, η μνήμη μεταμορφώνεται με κάθε δευτερόλεπτο και με κάθε νέο σώμα. Στην πράξη μου ερευνώ αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού σώματος και της μνήμης. Κάποιες φορές χρησιμοποιώ διαφορετικές φόρμες της μνήμης (γραπτές ιστορίες, ποιήματα, ζωγραφιές, κτίρια, φυσικά σχήματα) για έμπνευση του κινητήριου σώματος. Άλλες φορές αφήνω το κορμί να καθοδηγήσει την έρευνα προς τη μνήμη, χρησιμοποιώντας την αίσθηση γύρω μου για να βρω μνήμες που έχω ξεχάσει. Με τες δυο αυτές φόρμες έχω την ικανότητα να παίξω με διαφορετικές απόψεις και προσωπικότητες. Δοκιμάστε το! Τι μπορεί να βρεθεί εάν με τα μάτια σας κλειστά αφήνετε τον αέρα να χαϊδέψει το δέρμα σας; Σας θυμίζει κάτι;

 Έχοντας ερευνήσει την κουλτούρα των κυπριακών φεστιβάλ, με ποιο τρόπο πιστεύεις πως μπορούν κοινότητες όπως αυτή του Ξαρκής να βοηθήσουν στην επαναδιατύπωση εννοιών όπως η συλλογική μνήμη, η μνήμη των αισθήσεων, η μνήμη του σώματος;

Η έρευνά μου κοιτάζει το φεστιβάλ Ξαρκής και τους στόχους του μέσω του φακού της κίνησης. Επειδή το φεστιβάλ είναι συμπυκνωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ημερών και συμβαίνει μέσα στην ιδιαίτερη τοποθεσία ενός κυπριακού χωριού, το φεστιβάλ παρέχει μια δυνατή πλατφόρμα για την σωματική κίνηση. Η πλατφόρμα αυτή είναι δεσμευμένη με την κοινωνία, ιδιαίτερη για προσωπικά αλλά και κοινοτικά ενδιαφέροντα. Είναι σε αυτή την τοποθεσία που μπορούν αυτές οι διαφορετικές κοινότητες να συμμετέχουν και να συζητήσουν της ιδέες και την εξουσία τους. Εφόσον το φεστιβάλ έχει ως στόχο να συζητήσει την Κυπριακή ταυτότητα, έννοιες όπως η μνήμη και η παράδοση μέσω της κυπριακής κουλτούρας έχουν την δυνατότητα να συζητηθούν με νέα μέσα όπως το συμμετοχικό σώμα και η δημιουργική ψυχή. Στην κουλτούρα του Ξαρκής λοιπόν δεν κοιτάμε την παράδοση ως διατήρηση ή σαν βιτρίνα σε μουσείο. Σε αυτό το φεστιβάλ η παράδοση είναι μια ανοικτή ερώτηση με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα συλλογική μνήμη της κυπριακής κουλτούρας. Μια ενεργή εμπειρία της παράδοσης αλλά και του μέλλοντος.

Πού αποσκοπεί η συμμετοχή σου στο φετινό φεστιβάλ Ξαρκής;

Η συμμετοχή μου στο φεστιβάλ φέτος έχει τον στόχο να κατανοήσει τα σύνορα μεταξύ της δημιουργικής διαδικασίας, της ακαδημαϊκής έρευνας και της διακριτικής αφήγησης. Μέσω χορογραφικής και κινητικής μεθόδου θα ερευνήσω τη μνήμη του χωριού και της κοινότητας του φεστιβάλ. Σας καλώ να συμμετάσχετε μαζί μου σε αυτή την έρευνα, φέρνοντας της γραπτές σας μνήμες, τη φωνή σας, ή απλά τη σωματική σας προσοχή στις τοποθεσίες του χορού και της κοινοτικής μνήμης.

—-

“You Had to Be There…” | Spatial Explorations in Embodied Storytelling | with Anastasia McCammon | Saturday 19th of August | 10:00, 14:00, 18:30

*Ακολουθούν Ελληνικά*.

Three site-specific performances explore the storytelling experience. Through ‘process performances’ in village spaces two aspects of memory are explored. Firstly, language – how do words craft memories into stories? Archived oral storytelling will be re-physicalized, given
new voices. Secondly, a material memory. How do objects, (architectural, digital, domestic, environmental) hold communal and inter-generational histories. Rhythmic techniques from traditional storytelling shape the performing, moving and witnessing bodies.
Physically experiential, yet orally ephemeral, the performance sites become installation spaces – collages containing multiple angles of a communal history. Remaining throughout the festival, visitors and residents can contribute further memories, objects or written words.

Anastasia McCammon is a Cypriot-American researcher and performer. Anastasia has danced in works by choreographers Jose Limon, Yvonne Rainer, and Anna Halprin. Her work focuses on the intersection of history, performance and socio-politics, informing her research on festival culture in Cyprus.

Does the body guide memory, or does memory guide the body?

The answer for me always seems to depend. Memory and the body both play such important roles, both independently and interconnected to one another. Sometimes memory is ephemeral, untouchable; other times it is tactile, stimulated, revisited through a simple physical touch. In our everyday lives we move in and out of which perceptions of memory we focus on, which aspects guide us. We daydream, remember what day and month of the year it is, we recognize our loved ones. We touch, smell and sense, and so these sites travel with us, held through our memories Memory also often escapes the lone body and moves across populations, communities and through time. From folk tales, family lineages, to national histories, memory constantly re-configures itself. In my work I explore the intersections of various forms of memory. Often I use the products of memory (written stories, poems, visual art, architecture, discarded objects) to inform the moving body. Other times I allow the physical body to guide this exploration, using sensation and the surrounding environment to detect and excavate memory. With these two broad means of practice I am able to play with a palette of outlooks, personalities and perspectives.

Having researched the Cypriot scene of festival culture, what impact do you believe that communities like Xarkis can have on the understanding of terms such as ‘collective memory,’ ‘sensory experience’ and ‘tradition’?

My research views Xarkis and its aims through the lens of movement. Since the festival is concentrated into a two-day time space, and contained within a village setting, its specified space and time provide a powerful platform for communal and individual movement. An environment where professional, social and local communities can share, negotiate and discuss their various authorities. Since the festival aims to cultivate a reinvisioned sense of Cypriot citizenry, the terms ‘memory’ and ‘tradition’ within Cypriot culture have the potential to be seen in a new light, through the participatory body and the creative spirit. As such, Xarkis provides a framework where the idea of ‘traditional’ is not equated with a static attempt at ‘preservation’ or antiquated ‘museum displays.’ Instead tradition is an open ended question within which sensory and somatic experience intertwines to form a new collective memory of Cypriot culture. As such, an ‘active’ experience of tradition is crafted – one that is open, evolving, and all-inclusive.

What does your participation in the Xarkis festival this year attempt to tackle?

My participation in the festival this year attempts to comprehend the boundaries and cross-overs between the creative process, academic research and communal discourse. Within a choreographic and improvisatory ‘process performance’ I aim to explore the memory of the Koilani village. I invite you to join me in this discussion, bringing your written word, memories, voices, drawings or your physical presence to the specific village sites throughout the festival.

 

«Έπρεπεν νάσουν τζιαμαί» | Χωρικές εξερευνήσεις μέσα από την διήγηση ιστοριών | με την Αναστασία Mccammon | Σάββατο 19 Αυγούστου 10:00, 14:00, 18:30

Τρία περφόρμανς που αφορούν συγκεκριμένες τοποθεσίες διερευνούν την εμπειρία της αφήγησης. Μέσω της «διαδικασίας περφόρμανς» (process performances) σε χωριό, διερευνώνται δύο όψεις της μνήμης. Πρώτον, η γλώσσα – πώς λέξεις δημιουργούν αναμνήσεις σε ιστορίες; Η αρχειοθετημένη προφορική αφήγηση θα επανασυσχετιστεί με νέες φωνές. Δεύτερον, μια μνήμη υλικού. Πώς τα αντικείμενα (αρχιτεκτονικά, ψηφιακά, οικιακά, περιβαλλοντικά) κατέχουν κοινές και διαγενεακές ιστορίες. Ρυθμικές τεχνικές από την παραδοσιακή αφήγηση διαμορφώνουν την εκτέλεση, την κίνηση και τα συμμετέχοντα σώματα.

Φυσικά βιωματικοί, αλλά προφορικά εφήμεροι, οι χώροι των περφόρμανς γίνονται χώροι εγκατάστασης – κολάζ που περιέχει πολλαπλές γωνίες κοινοτικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι θα μπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω με προσωπικές τους αναμνήσεις, αντικείμενα ή γραπτές λέξεις.

Η Αναστασία McCammon είναι Κύπριο-Αμερικάνα ερευνήτρια και περφόρμερ. Η Αναστασία έχει χορεψει με έργα των χορογράφων Χοσέ Λίμον και Αντρέα Μίλερ, Yvonne Rainer και Anna Halprin. Το έργο της επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιστορίας, περφόρμανς, και σε θέματα κοινωνικό πολιτικά, ενημερώνοντας την έρευνα της για την κουλτούρα των φεστιβάλ στην Κύπρο.

“You Had to Be There…” | Spatial Explorations in Embodied Storytelling | with Anastasia McCammon | Saturday 19th of August | 10:00, 14:00, 18:30

Three site-specific performances explore the storytelling experience. Through ‘process performances’ in village spaces two aspects of memory are explored. Firstly, language – how do words craft memories into stories? Archived oral storytelling will be re-physicalized, given new voices. Secondly, a material memory. How do objects, (architectural, digital, domestic, environmental) hold communal and inter-generational histories. Rhythmic techniques from traditional storytelling shape the performing, moving and witnessing bodies.

Physically experiential, yet orally ephemeral, the performance sites become installation spaces – collages containing multiple angles of a communal history. Remaining throughout the festival, visitors and residents can contribute further memories, objects or written words.

Anastasia McCammon is a Cypriot-American researcher and performer. Anastasia has danced in works by choreographers Jose Limon, Yvonne Rainer, and Anna Halprin. Her work focuses on the intersection of history, performance and socio-politics, informing her research on festival culture
in Cyprus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *